Ceny a termíny jazykových pobytovV tomto článku nájdete všeobecné informácie o cenách, útrat a termínoch jazykových pobytov. Cenníky konkrétnych kurzov nájdete v sekcii "katalógov kurzov"(viď. odkaz v pravom stĺpci) a cenníky vybraných škôl na stránkach s informáciami o škole.

Koľko stojí jazykový pobyt

Celková cena jazykového pobytu sa skladá z niekoľko hlavných položiek, ktoré vidíte nižšie, avšak týmto tvorí iba časť celkových nákladov a to tú, ktorú zaplatíte škole alebo agentúre.

Základné položky celkovej ceny

Neoddeliteľnou a nezanedbateľnou súčasťou celkovej čiastky, ktorú za pobyt zaplatíte sú taktiež položky bežnej útraty, náklady na voľno časové aktivity a v neposlednom rade za dopravu.

Hlavné položky súvisiacich nákladov na jazykový pobyt

Niektoré školy do ceny jazykových kurzov zahrňujú taktiež fakultatívne poznávacie výlety po pamiatkach či prírodných skvostoch. Tieto výlety možno v niektorých školách jednorázovo dokúpiť ako príplatkovú službu a to i v priebehu kurzu.

Celková útrata na jazykovom pobyte

Odhad celkovej útraty na jazykovom pobyte by mal byť nedeliteľnou súčasťou rozvahy kam sa vydáte. Pri odhade celkových nákladov na jazykový pobyt, najmä po ďalších výdajoch, je potrebné brať do úvahy najmä rozdielnosť cien v jednotlivých miestach a regiónoch. Ceny tovarov a služieb bývajú často v menších mestách ďaleko od hlavných miestnych aglomerácii, podstatne nižšie.

Najdrahší nemusí byť vždy najlepší

Pri výbere miesta a školy je taktiež dobre sa odpútať od predpokladu, že najdrahšia škola má najlepšie kurzy. Kvalita kurzu i ubytovania sa vo zmysle krajiny nelíši, pretože všetci majú ako písané i nepísané pravidlá a taktiež predpísané štandardy. Cena sa teda spravidla odvíja od typu kurzu a typu ubytovania či stravovania a tieto sú priamo úmerné tzv. cenovej mape, teda najdrahšie ubytovanie ku kurzu bude tam, kde bude najdrahšie aj pri bežnom ubytovaní a pod..

Termíny začatia a ukončenia

Kurzy v drvivej väčšine škôl začínajú vždy v pondelok a končia v piatok, v týchto prípadoch je školou váš príchod do miesta ubytovania naplánovaný a očakávaný v nedeľu a odchod na sobotu nasledujúcu po dni ukončenia kurzu. Individuálny prístup k príchodu skôr či odchodu neskôr, a to i o niekoľko dní, býva mimo hlavnú sezónu veľmi ústretový, avšak predlženie pobytu je spoplatňovaný.

Letné kurzy pre mladistvých

Tieto kurzy svojou štruktúrou pripomínajú detské tábory a do istej miery nimi sú. Termíny začatia i ukončenia kurzu sú vopred určené, spravidla v závislosti od kalendárneho školského roku a taktiež s ohľadom na to, aby sa vystriedal čo najvyšší počet účastníkov v tom istom turnuse.

Kurzy so skúškou a certifikátom

Tieto kurzy majú pevne stanovenú časovú štruktúru z dôvodu učebnej osnovy a dátumu záverečnej skúšky, ktorá je pevne určená dlho dopredu a ku ktorému vás škola prihlási na začiatku kurzu.

Kedy objednať jazykový pobyt

Dobrá rada na túto tému v podstate neexistuje. Obmedzením je len počet miest vo vybranej škole na vybraný termín a dostupnosť leteniek. Ideálne je teda vybrať si najjednoduchšiu metódu, podľa toho, kedy budete vedieť naisto, že chcete a môžete odísť vo vybranom termíne a potom objednať. Je dobré si pamätať najmä na ceny leteniek, ktoré sa postupom času k dátumu odletu rýchle zdražujú.

Dodatkom snáď je len konštatovanie, že technicky je možné objednať pobyt v utorok a v nedeľu naň vycestovať. Informácie, že základné ceny jazykových kurzov a ubytovanie sa spravidla počas roka nemenia, sú rozpísané na kalendárny rok a to s dostatočným predstihom, teda čakať na akčné zľavy a podobné vymoženosti na poslednú chvíľu nemá veľmi veľký zmysel, najmä ak si jazykový pobyt objednávate priamo od školy alebo napríklad na našich stránkach.

Rovnaký kurz, rovnaká škola, ale iná cena

Toto je bohužiaľ nepríjemný fenomén, ktorý sa často objavuje. Viac informácii na túto tému spolu s rozborom a príkladmi nájdete v tomtotematickom článku v sekcii "Časté otázky".


Prejsť na úvodnú stránku
Hore
TOPlist