ÚvodZákladné informácieKurzy & ubytovanie

Druhy kurzov a ubytovania jazykových pobytovPri voľbe kurzu by ste mali vyberať podľa svojich možností a schopností. V žiadnom prípade by ste nemali ani preceňovať svoje schopnosti, ani na seba klásť nároky vyššie ako viete, že môžete zvládnuť. Napríklad kurzy s vysokou intenzitou výučby, teda 30 hodín týždenne a viac, sú pomerne vyčerpávajúce a v rámci dlhodobých pobytov, len veľmi ťažko zvládnuteľné.

Druhy jazykových kurzov

Množstvo druhov a variant jazykových kurzov je nekonečné, predovšetkým vďaka ich variabilnosti. Jazykový kurz je možné neobmedzene kombinovať s rôznymi aktivitami, ktoré doplňujú jazykový kurz ako taký, pridávať rôzne zamerania špecializácie, atď., atď..

Vyššie uvedené parametre sú vo svojom zmysle veci školy alebo individuálnej preferencie každého jednotlivca. Sú však niektoré hlavné parametre podľa ktorých sa oplatí pri výbere kurzu začať.

Počet študentov na vyučovacej hodine

Bežné typy výučby podľa počtu žiakov sú spravidla delené na 3 základné skupiny, ktoré sa môžu škola od školy a kurz od kurzu líšiť. Prvým typom, najčastejším, je bežná výučba, ta býva maximálne do 15-tich, obvykle potom do 12-tich študentov. Druhým sú takzvané malé skupiny, kde sa výučby zúčastňujú spravidla najviac 10, obvykle potom do 6 študentov. Tretím druhom je individuálna výučba, kde na vyučujúceho pripadá práve jeden študent.

Skladba študentov v triede

Nepísaným pravidlom, nie podmienkami, ktoré sú všeobecne dodržiavané sú, aby študenti boli približne rovnakého veku. A druhým je, aby skladba bola v čo možno najrozmanitejšou skladbou materských jazykov, čo má za výsledok väčšiu interaktivitu študentov v anglickom jazyku a to nie len pri výučbe.

Moderné technológie vo výučbe

Všemožné interaktívne tabule, tablety, projektory a ďalšie technické vymoženosti našej doby sú síce zaujímavými doplnkami výučby, ale nemali by byť ani hlavnou ani jedinou silnou stránkou výučby. Jazyk spočíva hlavne v rozprávaní a interakcii s inými ľuďmi, a aj keď tablet môže byť pomôckou na rýchle naučenie sa slovíčok, tak ich použitie a význam pri rozhovore vás lepšie naučí praktická slovná výučba.

Druhy ubytovania

Ubytovanie je podstatnou súčasťou každého jazykového pobytu a každý druh má svoje špecifiká. Najčastejším typom je hostiteľská rodina a ďalším v poradí sú študentské rezidencie. V prvom prípade bývate u rodených hovoriacich a tak ste nútený cudzí jazyk každodenne používať. V druhom prípade síce taktiež používate denne cudzí jazyk, ale s ostatnými študentmi jazykových kurzov.

Stravovanie

Zatiaľ čo v hostiteľských rodinách je zvyčajne v cene zahrnuté stravovanie typu plná penzia, teda tri jedlá denne, v ostatných typoch ubytovania ste zvyčajne odkázaný na nákup surovín a vlastné kuchárske schopnosti alebo schopnosti svojich spolubývajúcich a v krajnom prípade na okolité reštaurácie a pobočky reťazcov rýchleho občerstvenia.

Vzdialenosť od školy

Tento aspekt je, zo strany účastníka pobytu, často zanedbávaný. Najmä v mestách nad 50 tis. obyvateľov by ste to však zanedbať nemali. Vzdialenosť od miesta ubytovania totižto nemusí byť najkratšia a môže sa stať, že pri cesta do školy budete musieť využívať mestskú hromadnú dopravu a tá nie je zadarmo. Obvykle školy mávajú ubytovanie v rozumnej vzdialenosti, ale pokiaľ cestujete do väčšieho miesta je dobré sa vopred informovať na adresu ubytovania.


Prejsť na úvodnú stránku
Hore
TOPlist