ÚvodČasté otázkySpôsob platby za jazykový pobyt

Spôsob platby za jazykový pobytJazykové kurzy a s nimi súvisiace služby ako ubytovanie, učebné pomôcky, apod. sú v drvivej väčšine vo svojich krajinách oslobodené od DPH, a preto by bolo zbytočné zvyšovať ich cenu, vďaka administratíve súvisiacej s ich prefakturovaním.

Nie len z vyššie uvedeného dôvodu, ale taktiež pretože sa snažíme o maximálnu transparentnosť procesu, platia študenti úhradu za kurz, prípadne ubytovanie a poplatky priamo jazykovej škole proti škole vydanej faktúru.

Obvykle platba prebieha formou SEPA platby, ktorá je dnes už bežnou bankovou praxou alebo taktiež v prípadoch škôl kde je to možné, online platbou za pomoci platobnej karty. Ostatné náklady na jazykový pobyt a súvisiace platby sú fakturované oddelene a je možné ich uhradiť bankovým prevodom alebo online platobnou kartou.

Právnicke osoby a platcovia DPH

V prípade miestnej príslušnosti oboch fakturovaných subjektov je možné fakturovať jazykový pobyt jednorázovo s DPH. V takomto prípade je celková ponuková cena považovaná za cenu bez DPH a záujemca je na tento fakt upozornený.

V osobitnom prípade a v prípadoch, kedy to zákon umožňuje, môže byť využité princípom a systémom v rámci "Reverse charge".


Späť na predchádzajúcu stránku
Hore
TOPlist