ÚvodZákladné informácieAko fungujú jazykové pobyty

Ako fungujú jazykové pobytyÚčelom jazykových pobytov je priblížiť službu jazykových kurzov v zahraničí zákazníkom a to takým spôsobom, aby pre študujúcich bola maximálne jednoduchá a komfortná.

Sprostredkovaním jazykového kurzu prostredníctvom služby jazykového pobytu sa na týchto stránkach rozumie predovšetkým jeho sprístupnenie tej časti záujemcov, ktorý z akýchkoľvek dôvodov alebo príčin nemajú možnosť zariadiť si kurz v zahraničí sami.

Čo je jazykový kurz

Na týchto stránkach rozumieme jazykovým kurzom výučbu jazyka na špecializovanej škole. Za súčasť jazykového kurzu považujeme registračný poplatok a poplatok za učebnice, ktoré môžu byť spoplatnené nad rámec ceny výučby a uvedené v cenníku oddelene.

Čo je jazykový pobyt

Na týchto stránkach jazykovým pobytom rozumieme ucelený súbor služieb skladajúci sa predovšetkým z jazykového kurzu, ubytovania po dobu trvania kurzu, súvisiacich poplatkov a ďalších súvisiacich voliteľných alebo príplatkových služieb.

Letné jazykové pobyty pre mladistvých

Tento typ pobytov je zvyčajne koncipovaný ako detský tábor. V praxi to pre rodiča znamená minimálne starosti so zariadením. Tieto pobyty väčšinou obsahujú komplet všetko, okrem dopravy. Obvykle býva zvolené jedno letisko, z ktorého je organizovaná súkromná preprava do miesta ubytovania.

Z čoho sa obvykle skladá jazykový pobyt

Obvyklý priebeh jazykového pobytu

Ako ste sa na našich stránkach dočítali, sú jazykové pobyty veci do značnej miery individuálne a to ich robí z hľadiska univerzálnosti nepredvídateľnými. Nižšie uvedené body sú teda iba pre ilustráciu priebehu najzákladnejšieho jazykového pobytu s kurzom všeobecnej angličtiny.

  1. Cesta do cieľovej krajiny
  2. Cesta do miesta ubytovania alebo školy
  3. Prvý deň v škole - Zoraďovací test / ústna zoraďovacia skúška
  4. Priebeh jazykového kurzu a voľno časových aktivít
  5. Ukončenie kurzu
  6. Posledná noc v mieste ubytovania
  7. Odchod z miesta ubytovania
  8. Návrat domov

Pomoc v núdzi

Každá škola má vlastné organizačné procedúry a telefónne čísla pre prípad núdze jej študentov. Tieto kontaktné informácie sú zvyčajne vyvesené v škole a študenti sú na ne upozornené pri začatí kurzu. Ak sa jedná o situáciu keď vám škola nemôže pomôcť, môžete sa so žiadosťou o pomoc obrátiť na príslušný zastupiteľský úrad. V prípade, že ide o problém priameho ohrozenia, nemali by ste váhať s kontaktovaním tiesňovej linky záchranných a bezpečnostných zložiek v Európskej Únii, univerzálne funguje číslo "112".


Prejsť na úvodnú stránku
Hore
TOPlist